OÜ loomine osakapitali sissemakseta

Osaühing on enimlevinud ettevõtlusvorm Eestis.

Osaühingu (OÜ) loomise eelisteks on:

  • lihtne ja kiire registreerimine;
  • suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot);
  • puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest.

Osaühingut saab asutada ka ilma osakapitali sissemakseta tingimusel, et ühingu osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Osakapitali sisse maksmata saab asutada osaühingu üksnes füüsiline isik. Osaühingu sissemakseta asutamine ei vabasta osanikke siiski sissemaksu tegemisest. Sissemakse tuleb teha pärast osaühingu asutamist.

Oluline on teada, et kuniks Teil on osakapitali sissemakse tasumata, vastutate osaühingu kohustuste ees oma isikliku varaga tasumata sissemakse ulatuses, samuti kehtivad kuni kapitali sissemakseni mitmed piirangud: puudub võimalus suurendada või vähendada osakapitali, ka ei või teha osanikele väljamakseid (välja arvatud töötasu ja maksud). Dividende kapitali sissemaksmiseni maksta ei tohi.

Kui võtta arvesse, et märke “asutatud sissemakseta” kustutamine nõuab osakapitali sissemaksmist, Äriregistile dokumentide esitamist ning riigilõivu tasumist, siis kokkuvõtvalt võib öelda, et valmisfirma soetamine on kordades mugavam.

Wasp Project poolt müüdava valmisfirma puhul on tegemist juba registrisse kantud äriühinguga, mille osakapital on sisse makstud. Ostetud valmisfirmaga saab vajadusel koheselt tegevust alustada, soovi korral saab soetada ettevõtte, millele on eelnevalt avatud pangakonto. Võimalus on koheselt esitada avaldust käibemaksukohustuslasena registreerimiseks või soetada juba eelnevalt käibemaksukohustuslasena registreeritud firma. Pakume teenusena ka esindamist käibemaksukohustuslasena registreerimise protsessis, samuti ettevõtluskontrolli puhul.

© WASP Project 2023.