UUS: Valmisfirma/riiulifirma kätte 225€ eest!!!

Nüüd VALMISFIRMA (RIIULIFIRMA) KÄTTE ainult 225 euroga!

SOOVID FIRMAT TÄNA aga raha napib…nüüd ei ole vajadust enam võtta firma ostmiseks SMS laenu sest WASP Project pakub uue teenusena võimalust soetada firma järelmaksuga! Tegemist on omamoodi stardiabiga alustavale ettevõtjale ning Wasp Project’i panusega ettevõtluse arengusse ajal kui pankadepoolse finantseerimise võimaluste kasutamine on raskendatud. Järelmaks on mõeldud kasutamiseks vaid füüsilistele isikutele notariaalsel teel ostes, täpsemalt Eesti Vabariigi kodanikest klientidele.

Järelmaksuga firmat soetades kuulub ostuhinnast 225 eurot tasumisele tehingu sõlmimisel, ülejäänud ostuhind tuleb tasuda järgneva kolme (3) kuu jooksul, võrdsetes osades.

Näidis: Ostu-müügilepingu sõlmimisel: 225 eurot

30 päeva tehingust: 65 eurot
60 päeva tehingust: 65 eurot
90 päeva tehingust: 65 eurot

Avalduse digitaalallkirjastamise võimaluse puudumisel lisandub hinnale 20 eurot iga digitaalallkirja mitte kasutava juhatuse liikme kohta. Nimetatud summa on võimalik lisada võrdsetes osades järelmaksugraafikusse.

Enesestmõistetavalt on järelmaksu puhul ostuhind kokku mõnevõrra kõrgem (420 eur tavapärase 350 eur asemel), samas sisaldab ostuhind kõike seda sama mida tavaline Wasp Project poolt pakutav valmisfirma pakett: notariaja reserveerimist, notaritasusid, riigilõive, dokumentide ettevalmistamist ja Äriregistrile esitamist.

Vajadusel saab ostja kaasa notariaalselt tõestatud volikirja (ostuhinnale lisandub 65 eurot), mille alusel on võimalik koheselt asuda väljastama arveid, sõlmima lepinguid jms. NB! Volituse maksumust järelmaksugraafikusse lisada ei ole võimalik!

Ostja peab ostuhetkel tasuma üksnes 225 eurot (see on vähem kui Wasp Project poolt pakutava asutamisteenuse kulu) ja saab koheselt ettevõtte omanikuks ning omab ostu-müügilepingu sõlmimise järgselt õigust isegi ettevõtet vajadusel tervikuna või osaliselt edasi müüa. 2 ostja puhul müügihind 245 eurot ja alates 3ndast ostjast on müügihinnaks järelmaksu puhul 265 eurot.

Järelmaksuga firma ostmise eeliseks osaühingu asutamise ees võib lugeda seda, et langeb ära tülikas asutamisprotsess – puudub vajadus avada stardikontot, stardikontole sisse maksta osakapitali (summas min. 2500 eurot) või üle anda mitterahalist sissemakset. Osakapital on Wasp Project’i poolt enne ettevõtte registreerimist Äriregistris juba tasutud. Ettevõte omab registrikoodi ning seda saab koheselt registreerida käibemaksukohustuslasena.

Teenuse kasutamiseks lisa Tellimisvormi lahtrisse “Täiendavad soovid” märksõna JÄRELMAKS.

Hoiatus teenust kasutada soovivale kliendile: Wasp Project poolt pakutava järelmaksuga ettevõtte soetamise võimaluse kasutamine tekitab kliendile finantskohustuse. Soovitame enne järelmaksuga ettevõtte soetamist läbi mõelda oma rahalised võimalused ning Wasp Project poolt ette antud järelmaksuperiood. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmisel või lepingus toodud tingimuste rikkumisel kaasnevad kliendile lisakulutused meeldetuletuskirjade väljastamise eest, leppetrahvide, viiviste, inkasso- ja/või kohtukulude näol. Kõikide lepingust tulenevate nõuete väljanõudmiskulu kannab klient. Lepingu ennetähtaegne täitmine ei kohusta müüjat alandama valmisfirma müügihinda!

* Wasp Project jätab endale õiguse järelmaksuga firma soetamise teenust kasutada soovivaid kliente valida!

et
© WASP Project 2021.