UKK

Ovatko Wasp Projectin tarjoamat yhtiöt ilman aikaisempaa toimintahistoriaa?

Kyllä ovat. Yhtiöt on perustettu vain myyntiä varten ja ne eivät ole harjoittaneet liiketoimintaa. Tämä seikka kirjataan myös notariaatissa tehtävään sopimukseen.

Milloin voin aloittaa toiminnan?

Voit aloittaa liiketoiminnan välittömästi, kun kauppasopimus on allekirjoitettu. Joskus voi mennä enemmän aikaa kunnes olet rekisteröitynyt hallituksen jäseneksi (normaalisti 3-5 vuorokautta). Tämän ongelman ratkaisemiseen saat lisämaksua vastaan notaarin valtakirjan ja voit aloittaa liiketoimintasi heti kun olet päässyt notariaatin ovesta ulos.

Kuinka nopeasti tehdään muutokset Viron kaupparekisterissä?

Tämä vie perustamissopimuksen allekirjoittamisesta normaalisti noin 3-5 päivää. Kaikki muutokset rekisterissä tehdään kerralla.

Saako Virossa rekisteröidyllä yrityksellä olla pankkitili/-tilejä ulkomailla?

Kyllä saa, virolaisilla yhtiöillä saa olla useita pankkitilejä joko samassa tai toisessa pankissa. Pankkitilin avaaminen Viron ulkopuolella on sallittua.

Saako kuka tahansa omistaa virolaisen yhtiön?

Jokainen juridinen tai fyysinen henkilö saa olla virolaisen yhtiön osakkaana.

Saako kuka tahansa olla virolaisen yhtiön hallituksen jäsen?

Ei EU-kansalaisille on voimassa tiettyjä rajoituksia, esimerkiksi on asetettava henkilö, joka saa ottaa vastaan virallista postia ym. Tämän ongelma voi ratkaista meidän osoitepalvelun avulla.

Näkeekö jokainen nimeäni rekisterissä osakkaana ja hallituksen jäsenenä?

Kuka tahansa voi katsoa virolaisen yhtiön hallituksen jäsenen ja osakkaan nimitietoja.

Voinko järjestää asiat näin, ettei nimeni  näy osakkeenomistajien tai hallituksen jäsenten joukossa?

Virossa kaupparekisteritiedot (mukaan lukien UBO-tiedot) ovat julkisia ja nimelliset omistaja-/johtajapalvelut eivät ole sallittuja. Joillakin lainkäyttöalueilla palveluntarjoajat tarjoavat tällaisia palveluita maksua vastaan.

Kuina monta hallituksen jäsentä on virolaiselle yhtiöllä oltava?

On oltava ainakin yksi henkilö. Juridinen henkilö ei saa olla hallituksen jäsen.

Onko hallituksen jäsenelle maksettava palkkaa?

Hallituksen jäsenelle ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Täytyykö virolaisella yhtiöllä olla Virossa toimipaikka tai (virallinen) osoite? 

Kyllä, virolaisella yhtiöllä on oltava toimipaikan osoite. PL –osoitetta ei saa virallisena osoitteena käyttää. Jos tarvitset osoitteen, tarjoamme Sinulle osoitepalveluamme.

Onko viroalisella yhtiöllä oltava leima?

Yhtiöllä voi olla leima, mutta sillä ei ole virallista vaikutusta koska Viron laissa ei sitä vaadita. Jos haluat leiman/sinetin, voimme hankkia sen lisämaksusta.

Mikä asiakirja vahvistaa hallituksen jäsenen viralliset oikeudet?

Tämä asiakirja on virallinen ote Viron kaupparekisteristä, johon on merkitty hallituksen jäsenten  tiedot (nimet, syntymäajat, henkilötunnukset, osoitteet). Tätä asiakirja ulkomailla käyttäen, vaaditaan siihen vahvistukseksi apostillea. Jos haluat avata yhtiölle pankkitilin ulkomailla, voidaan myös yhtiöjärjestykseen vaadita virallista vahvistusta eli apostillea. Viron kaupparekisteri antaa vahvistettuja asiakirjoja vain viroksi, näin ollen voit tarvita asiakirjojen käännöksiä ja käännösten virallista vahvistusta. Tarjoamme Sinulle lisämaksusta asiakirjojen virallisten käännösten hankkimisen palvelua.

Millaista liiketoimintaa saa virolainen yhtiö harjoittaa?

Virolainen yhtiö saa harjoitta mitä tahansa laissa sallittua liiketoimintaa.

Tarvitseeko virolainen yhtiö toimintalisenssiä?

Tietyillä liiketoiminta-alueilla (finanssiala, rakentaminen, kuljetuspalvelut jne.) on haettava viranomaisilta toimintalupa tai –lisenssi.  Autamme sinua tarvittaessa lisämaksusta.

Voiko virolaiselle yritykselle rekisteröidä aputoiminimen??

Ei voi, koska Viron laki ei tunne aputoiminimi -käsitettä. Yhtiölle voi kuitenkin rekisteröidä tavaramerkin patenttivirastossa, ja rekisteröinti voi viedä aikaa vuoden tai kauemmin. Kaupparekisteriin voi rekisteröidä yhtiölle kuitenkin vain yhden nimen.

Voiko ulkomainen yhtiö perustaa Viroon sivuliikkeen?

Kyllä voi. Sivuliike on itsenäinen yksikkö tai osa ulkomaisen yrityksen liiketoiminnasta Virossa. Sivuliike ei ole itsenäinen juridinen henkilö. Ulkomainen yritys vastaa sivuliike toiminnasta ja sen velvollisuuksista.

Mihin tarvitaan apostille-todistusta?

Apostille-todistus on Maistraatin julkisen notaarin antama todistus asiakirjan, allekirjoituksen ja allekirjoittajan aseman aitoudesta. Apostille-todistus tarvitaan mm. yritystä perustettaessa suomalaisesta kaupparekisteriotteesta.

Milloin virolaisella yhtiöllä pitää olla tilintarkastaja?

Osakeyhtiölle tulee aina valita tilintarkastaja. Rajavastuuyhtiöllä tulee olla tilintarkastaja jos kaksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:

  • vuosittainen liikevaihto ylittää 2.000.000 euroa
  • taseen loppusumma ylittää 1.000.000 euroa
  • yhtiöllä on 30 tai enemmän työntekijöitä

Miten verotetaan suomalaista saajaa Virosta maksetusta osingosta?

Jos osingonsaaja on Suomessa verovelvollinen, niin toisesta EU- tai ETA-valtiosta saadusta osingosta verotetaan kuten suomalaisesta yhtiöstä saatua osinkoa.

Voinko toimia hallituksen jäsenenä jos minulla on liiketoimintakielto?

Et voi.

© WASP Project 2024.