Etäpalvelut

Tarjoamme seuraavia etäpalveluja:

  • Valmisyritykset / pöytälaatikkoyhtiöt
  • ALV-rekisteriin rekisteröidyt valmisyhtiöt
  • Alv-tunnuksen rekisteröinti
  • Omistajanvaihto
  • Rekisterikorttimuutokset – liikeyhteisön rekisteriin merkittyjen tietojen muuttaminen
  • Selvitystilat ja yrityksen purkaus
  • Vuosikertomukset

Rajavastuuyhtiön omistusoikeuden siirtymisellä on osapuolten allekirjoitettava notaarin vahvistama sopimus. Tehdäkseen muutoksia minkä tahansa tyyppisen yhtiön rekisterikorttitiedoissa, on siihen tehtävä hakemus, joka on joko digitaalisesti allekirjoitettava tai notaarin vahvistama.

Tietysti on nopeampaa ja edullisempaa olla yhtiön perustamisessa tai muutosten tekemisessä itse läsnä, mutta joskus se ei ole mahdollista, sitten on olemassa keinot, miten ongelma ratkaista.

Jos haluat tehdä rekisterikorttimuutoksia, voimme valmistella kaikki tarvittavat asiakirjat ja lähettää ne sinulle sähköpostilla. Yleensä ainut asiakirja, jonka allekirjoitus on notariaatissa vahvistettava, on muutoshakemus. Mutta tämän hakemuksen allekirjoitukseen tarvitaan notaarin vahvistusta koko maailmassa. Me hoidamme loput saatuamme alkuperäiset asiakirjat. Jos olet Viron e-residentti tai sinulla on virolainen henkilökortti ja mahdollisuus allekirjoittaa asiakirjoja digitaalisesti, niin kaikki on huomattavasti helpompaa, sillä digitaalinen allekirjoitus vastaa notaarin vahvistamaa allekirjoitusta.

Jos kysymyksessä on omistusoikeuden siirtäminen ja yksi tai kumpikaan osapuoli ei voi olla henkilökohtaisesti läsnä, voi luovuttaa edustusoikeuden meille tai luotettavalle henkilölle  valtakirjalla. Valtakirja on vahvistettava notariaatissa ja tietyissä tapauksissa vaaditaan siihen apostillea.

Ennen valtakirjan tekemistä ota meihin yhteyttä, jotta voimme toimittaa sinulle valtakirjakirjatekstin, sillä joskus siinä vaaditaan tiettyjä yksityiskohtia. Joissakin tapauksissa ovat tarpeen notaarin vahvistamat täydentävät asiakirjat. Pidä mielessäsi, että useimmissa tapauksissa kaikkien asiakirjojen on oltava virallisesti käännettyjä. Vaikka meillä on mahdollisuus asiakirjojen käännättämiseen, on huomioitava,  että se voi viedä aikaa ja vaikuttaa näin omaan aikatauluusi.

© WASP Project 2024.