Hinnakiri

NB! Eelneva teistsuguse kokkuleppe puudumisel toimub teenuste ja/või valmisfirmade eest tasumine tehingu sõlmimisel sularahas.

Valmis osaühingud (valmisfirmad/riiulifirmad):
1 osanik, 1 juhatuse liige 375 EUR (müük digitaalsel teel ID-kaardiga)
435 EUR (notariaalne müük, avalduse allkirjastamine ID-kaardiga)
455 EUR (notariaalne müük, allkirja tõestamine notari poolt)
2 osanikku, 2 juhatuse liiget 385 EUR (müük digitaalsel teel ID-kaardiga)
445 EUR (notariaalne müük, avalduse allkirjastamine ID-kaardiga)
465 EUR (notariaalne müük, allkirja tõestamine notari poolt)
3 osanikku, 3 juhatuse liiget 395 EUR (müük digitaalsel teel ID-kaardiga)
455 EUR (notariaalne müük, avalduse allkirjastamine ID-kaardiga)
475 EUR (notariaalne müük, allkirja tõestamine notari poolt)
+ volitus Hind ei sisalda notariaalset volitust! Volitus lisab hinnale 65 eurot
+ juhatuse liige iga täiendav juhatuse liige lisab hinnale 20 eurot / ID-kaardiga 10 eurot
+ prokurist hind ei muutu, prokuura on õigus ettevõtet esindada, st sisuliselt on tegemist volitusega mis kantakse äriregistrisse. Esindusõigus tekib registrikandest alates.

Hinnad sisaldavad ettevõtte registriandmete (sh ettevõtte ärinime) muutmist, dokumentatsiooni koostamist ja äriregistrile esitamist, riigilõivu registrimuudatuste eest ning notari tasu müügilepingu tõestamise eest. Volituse alusel saab asuda kontot koheselt kasutama, samuti saab volituse alusel avada arvelduskonto koheselt mõnes teises pangas.

Valmis aktsiaselts (aktsiaselts riiulilt) alates 1500 eurot.

Hind sisaldab ettevõtte müügiga seotud konsultatsiooni, registriandmete muutmist, riigilõivu, notari tasusid, aktsiate ülekandmist ostja väärtpaberikontole jt makse.

Ühingute asutamine:
Ettevõtlusvorm Asutajate arv Kulu
Osaühing, rahaline sissemaks Kõik allkirjastavad digitaalselt, 1 asutaja, 1 juhatuse liige  al 250€
Osaühing, rahaline sissemaks 2 asutajat, 2 juhatuse liiget  al 260€
Osaühing, rahaline sissemaks 3 asutajat, 3 juhatuse liiget  al 270€
+ mitterahaline sissemaks lisandub audiitori tasu ca 2% vara väärtusest al 80€
+ täiendav osanik
FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) 120€
Filiaal (välismaa äriühingu filiaal) lisandub 20€ iga filiaali juhataja kohta 500€
Aktsiaselts, rahaline sissemaks 1 asutaja, 1 juhatuse liige 500€
Aktsiaselts, rahaline sissemaks 2 asutajat, 2 juhatuse liige 600€
+ mitterahaline sissemaks lisandub audiitori tasu ca 2% vara väärtusest kokkuleppel
+ täiendav aktsionär 10€
MTÜ (mittetulundusühing) 2 asutajat (miinimum), 1 juhatuse liige 200€
+ täiendav juhatuse liige + 20€
Muud teenused:

Muudatused registriandmetes (muudatused registrikaardil ja omanikeringis)

OÜ omaniku vahetus koos registriandmete muutmisega 300€
+ juhatuse liige: lisandub 20€ kandeavalduse tõestamise eest (va digiallkirja puhul)
+ prokurist: lisandub 0€
+ volitus: lisandub 65€
OÜ (kapital kuni 3500€) omaniku vahetus 180€
kapital üle 3500€: lisandub notaritasu summalt, mis ületab 60€
Registriandmete muutmine al 130€
Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, likvideerimine al 600€, sõltub mahust
Lisateenused
Audiitorhinnang (sisaldab üleandmise ja hindamise akte) al 80€
Käibemaksukohustuslasena registreerimine     390€
Litsentsid ja tegevusload al 100€
Aadressiteenus, 1 aasta     300€
Toitlustusettevõtte tunnustamine al 500€
Apostilleerimine & tõlkimine al 80€

Hinnad sisaldavad toiminguga seotud konsultatsiooni, riigilõivu, notari tasusid jt riiklikke makse.

© WASP Project 2024.