KKK

Kas Wasp Project poolt müüdavad ettevõtted on ilma varasema ajaloota?

Jah, valmisfirmade/riiulifirmade nime all pakutavad müügi eesmärgiks asutatud äri- ja mittetulundusühingud ei oma mingisugust varasemat majandustegevust. Seda asjaolu kinnitab müüja ka notariaalses ostu-müügilepingus, ühtlasi nähtub varasema tegevuse puudumine ostjale esitatud bilansist. Wasp Project pakub ka varem tegutsenud ühinguid kuid varasema tegevuse olemasolust teavitatakse klienti kindlasti.

Millal saan ostetud valmisfirmaga (riiulifirmaga) tegevust alustada?

Tegevust on võimalik alustada koheselt ent on oluline selgeks teha, milliseid toiminguid on soov sooritada. Nimelt võtab registriandmete muutmine Äriregistris aega 1-5 tööpäeva ning mõningatel juhtudel võib tehingu sõlmimisel esindusõiguse tõendamiseks olla vajalik volikirja olemasolu (näiteks pangakonto avamisel). Soovi korral on võimalik lisatasu eest saada müügihetkel notariaalselt tõestatud volitus.

Kui kaua võtab aega registriandmete muutmine?

Omanikukanne tehakse tavaliselt tehingule järgneval päeval, juhatuse või aadressi kanne kiirmenetluses avalduse esitamisele järgneval tööpäeval. Tavamenetlus registriandmete muutmisel (ärinimi, põhikiri, jms) kestab kuni 5 tööpäeva.

Kas Eesti äriühing võib avada arvelduskontosid teistes riikides?

Jah võib. Tavaliselt on konto avamiseks vajalik tõendada ettevõtluse ja/või koostööpartnerite omamist riigis kus kontot avada soovitakse.

Kas Eesti äriühingut saab omada ükskõik kes?

Jah, Eesti äriühingut võib omada ka mitteresidendist füüsiline või juriidiline isik.

Kas on piiranguid Eesti äriühingu juhatuse liikmele?

Eesti äriühingu juhatuse liige peab olema täisealine füüsiline isik ning tal ei tohi olla kehtivat ärikeeldu.

Kas minu andmed Eesti ettevõtte osanikuna või juhatuse liikmena on avalikud?

Jah, äriregister on avalik. St isiku seosed Eesti ettevõtetega nähtuvad päringu korral Äriregistist.

Kas on võimalik muuta minu seosed ettevõttega kolmandatele isikutega nähtamatuks?

Jah. Selleks tuleb kasutada palgalise juhataja või osaniku teenust. Küsi soovi korral lisa.

Kas juhatuse liikmele peab maksma palka?

Juhatuse liikmele palga maksmine ei ole kohustuslik.

Kuidas toimida kui mul ei ole firma jaoks aadressi / ma ei soovi kasutada oma aadressi?

Soovi korral võib kasutada Wasp Project poolt pakutavat aadressiteenust.

Millistel tegevusaladel võib Eesti äriühing tegutseda?

Eesti äriühing võib tegutseda tegevusaladelm, mis ei ole seadusega keelatud. Mõningatel tegevusaladel tegutsemiseks võib olla nõutav tegevusluba, litsents või majandustegevuse registri registreering.

Millal tekib Eesti ettevõttel auditeerimiskohustus?

Aktsiaseltsil on majandusaasta aruande auditeerimine kohustuslik. Osaühingul tekib auditeerimiskohustus kui täidetakse alltoodud tingimustest 2:

  • aastakäive 2 000 000 €
  • bilansimaht 1 000 000€
  • 30 või enam töötajat

 

© WASP Project 2024.