Valmisfirma/riiulifirma bilanss

OÜ Valmisfirma
Bilanss seisuga …………2022.a.

AKTIVA

Käibevara
Kassa – 2508 eurot
Pank
Põhivara

AKTIVA KOKKU – 2508 eurot

PASSIVA

Kohustused
Osakapital – 2508 eurot

PASSIVA KOKKU – 2508 eurot

__________________________

HANNES ROSIN, juhatuse liige

Allkirjade andmisega tõendab OÜ Valmisfirma (riiulifirma) uus juhatus osaühingu bilansiliste varade ülevõtmist seisuga ………… 2022.a.

_____________________________

UUS JUHATUS, juhatuse liige ­­­­­­­­­­­­­­

© WASP Project 2024.