Käibemaksukohuslaseks registreerimine

Alates 01.05.2004 registreerib Maksu- ja Tolliamet käibemaksukohus(tus)laseks vaid neid firmasid, mis tegelevad majandustegevusega või tõendavad selle alustamist (Käibemaksuseadus § 20 lg 4).

Eelnevast tulenevalt ei ole firmade müüjatel müügiks asutatud ning tegevust mitte omavate valmisfirmade registreerimine käibemakuskohus(tus)lastena enam võimalik. Küll on võimalik osta varem tegutsenud ettevõtteid, sh käibemaksukohustuslasena registreeritud firmasid. Ettevõtte üleminekul registreering käibemaksukohustuslasena säilib!

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus tekib hetkest mil ettevõtte müügikäive kalendriaastas ületab 40000€ kuid käibemaksukohustuslasena SAAB registreerida ka ettevõtet, mis ei ole veel tegutsemist alustanud.

Umbes 85% Wasp Project OÜ klientidest registreerib ostetud/asutatud ettevõtte käibemaksukohuslasena. Kui ostetud firma hakkab tegutsema kohe, saab uus juhatus selle registreerida käibemaksukohus(tus)laseks. Maksukohustuslasena saab registreerida maksu- ja tollikeskuse piirkondlikus büroos.

Tavaliselt kulub käibemaksukohustuslasena arvele võtmiseks 3-10 päeva alates avalduse esitamisest ning käibamaksukohuslasena registreerimine on tasuta.

Käibemaksukohustuslasena registreerimine teenusena 390€. Pakume oma klientidele võimalust minimaliseerida oma ajakulu organiseerides meilt ostetud ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerimise. Teenus sisaldab kliendi konsulteerimist, registreerimise avalduse koostamist ning Maksu- ja Tolliametile esitamist, suhtlemist maksuinspektoriga, samuti kliendi esindamist Maksu- ja Tolliametis. Hinnas sisaldub 1. etapi vaide esitamine juhul kui peaks saabuma keelduv otsus.

© WASP Project 2024.