Muudatused äriregistris

Pakume abi äriühingu või mittetulundusühingu registriandmete muudatusteks vajalike dokumentide ettevalmistamisel ning muudatuste Äriregistris registreerimisel. Lisaks toimingute läbiviimisele notaribüroos pakume abi registriandmete muudatuste ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis.

Võimalikud muudatused registrikaardil ja registriandmetes

 • juriidilise aadressi muutmine (firma aadressi muutmine);
 • ärinime muutmine;
 • juhatuse koosseisu muutmine (juhatuse liikmete valimine või tagasikutsumine)
 • nõukogu koosseisu muutmine;
 • kapitali suurendamine / kapitali vähendamine;
 • ettevõtte ümberkujundamine,
 • firmade ühinemine / jagunemine
 • audiitori määramine;
 • prokuristi määramine;
 • põhikirja muutmine;
 • ettevõtte likvideerimine.

Muudatused omanikeringis (osaluse kinge ja müük) nõuavad üldjuhul notariaalset tõestamist, seda juhul kui ettevõtte osad ei ole registreeritud EVK’s. Kõiki muudatusi/täiendusi registriandmetes (peale omanikuvahetuse) on võimalik teha nii notariaalselt kui ka läbi ettevõtjaportaali.

Notariaaltoiminguid on võimalik teha igal tööpäeval Tallinna, Tartu, Pärnu ja Rapla notaribüroodes Wasp’i poolt broneeritud aegadel.

Registriandmete muudatusi ettevõtjaportaalis saate allkirjastada ilma arvuti tagant lahkumata või meie kontoris.

Tehinguga/muudatusega seotud konsultatsioon sisaldub hinnas. Vastame Teie küsimustele meeleldi.

Tasub teada:

 • osa võõrandamise leping nõuab üldjuhul notariaalset tõestamist
 • osa võõrandamiseks/omandamiseks sobib vaid notariaalne volikiri
 • kui võõrandatav osa kuulub ühisvara hulka on vajalik abikaasa osalemine tehingus (va kui osa on omandatud enne abielu, see on saadud kinke teel või on abieluvaralepingu järgselt tegemist lahusvaraga)
 • ostueesõigus tekib kaasosanikul osa võõrandamisest teada saamisel
 • kandeavalduse menetlemisel kiirmenetluses tehakse kanne hiljemalt avalduse esitamisele järgneval päeval
 • kandeavalduse menetlemisel tavamenetluses tehakse kanne hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates kandeavalduse esitamisest
© WASP Project 2024.