Äriühingute ühinemine ja jagunemine

Äriühingute restruktureerimise peamised viisid on ühinemine ja jagunemine.

Ühinemise korral üks äriühing (ühendatav ühing) ühineb teise äriühinguga (ühendava ühinguga) ning ühinemise tulemusena loetakse ühendatav ühing lõppenuks. Alternatiivina võivad äriühingud ühineda viisil, et asutavad ühinemise käigus täiesti uue äriühingu ning sel juhul loetakse ühinemise tulemusena mõlemad senised äriühingud lõppenuks. Praktikas on näiteks ette tulnud olukordi, kus ettevõtja on omandanud erinevaid väiksemaid äriühinguid, millel on sarnane eesmärk või tegevus. Hiljem võib halduskoormuse vähendamise eesmärgil olla mõistlik ettevõtted ühendada ning seeläbi hoida kokku näiteks kulusid eraldiseisvate ettevõtete raamatupidamisele.

Jagunemine saab toimuda kahel viisil – jaotumise või eraldumise teel. Jaotumise korral annab äriühing kogu oma vara üle omandavatele ühingutele, mis võivad olla juba varem eksisteerinud ühingud või siis jagunemise käigus loodavad uued ühingud. Jagunemisel jaotumise kaudu loetakse jagunev ühing lõppenuks. Eraldumise korral aga annab jagunev ühing vaid osa oma varast üle omandavale ühingule või ühingutele, mis võib samuti olla juba olemasolev ühing või ühingud või mis luuakse spetsiaalselt jagunemise käigus. Jagunemise kaudu saab näiteks luua ettevõtte struktuuri, kus erinevad tegevusalad on kõik eraldatud omaette äriühingutesse. Jagunemisel saab ettevõtete vahel üle anda erinevate tegevussuundade jaoks vajalikku vara.

Oluline on siinkohal märkida, et vara üleandmist jagunemisel ja ühinemisel ei peeta käibemaksuseaduse mõistes käibeks ning seega ei tule vara üleandmisel tasuda käibemaksu.

Wasp Project pakub oma abi ettevõtete jagunemise ja/või ühinemise läbiviimisel. Konsulteerime, koostame dokumendid ning organiseerime vajalike notariaaltoimingute läbiviimise.

© WASP Project 2024.