Firma nime kontroll

Mis on (äri)nime eristatavuse nõue?

Äriühingu ärinimi peab selgelt eristuma teistest äriregistrisse kantud ärinimedest. Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi peab selgelt eristuma teistest sama maakohtu piirkonnas äriregistrisse kantud ärinimedest. Ühel füüsilisest isikust ettevõtjal võib olla mitu ärinime, kui tal on äriregistris mitu ettevõtet. Mittetulundusühingu ja sihtasutuse nimi peab selgelt erinema teistest registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimedest – see tähendab, et samaaegselt võivad eksisteerida identse nimega mittetulundusühing ja äriühing.

Mis seos on ärinimel kaubamärgiga?

Ärinimi ei tohi sisaldada teise isiku Eestis kaitstavat kaubamärki ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud nõusolekuta. Nõusolekut ei ole vaja, kui ettevõtja tegutseb alal, kus kaubamärk ei ole kaitstud (ettevõtja tegutseb ehituse alal, kaubamärk on kaitstud toitlustusteenuste klassis). Samuti ei sega ärinime valikut kaubamärgi mittekaitstavad osad (näiteks üldmõisted).

Mis riskidega tuleb veel kaubamärkide osas arvestada?

Kaubamärk saab registreerimisel õiguskaitse tagasiulatuvalt, taotluse esitamise ajast. Kui ärinime äriregistrisse kandmine jääb teise isiku kaubamärgitaotluse esitamise ja registreerimise vahepeale, võib kaubamärgi omanik hiljem nõuda, et Te oma ärinime ära muudaksite. Menetluses olevad kaubamärgitaotlused leiate Patendiameti kodulehelt www.epa.ee;

Äriregistrit pidav kohus võrdleb uusi ärinimesid Eestis registreeritud kaubamärkidega kuid Eestis on õiguskaitse ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidel. Võimaliku vaidluse korral on määrav, kumb on varasem (ärinime äriregistrisse kandmine või kaubamärgitaotluse esitamine). Euroopa Ühenduse kaubamärkide andmebaasi link on Patendiameti kodulehel www.epa.ee;

Kaubamärgi õiguskaitse võib tuleneda ka sellest, et ta on üldtuntud ega vaja registreerimist kuid sellist õiguskaitset peab kohtus eraldi tõendama.

Kuidas firma nime eristatavust kontrollida?

Äriregistri nimepäring võimaldab otsida samasuguseid ja sarnaseid (äri)nimesid ja kaubamärke. Selle üle, kas uus nimi on selgesti eristatav ja seadusele vastav, otsustab registrit pidav kohus sest selge eristatavuse reegleid pole seaduses eraldi sätestatud.

Mõnel juhul võib üks täht olla eristamiseks piisav (Pill ja Lill), teisel juhul aga ei aita isegi kolme tähe erinevusest (Fotoluks ja Photolux).

Selleks, et jõuda õige tulemuseni, arvestage järgmist:

  • otsimisel ei eristata suuri tähti väikestest;
  • otsige sõna nii ainsuses kui ka mitmuses (Lill ja Lilled; Kaitseingel ja Kaitseinglid), nii nimetavas kui ka omastavas käändes (Lille ja Lillede);
  • otsige sõnu nii kokku- kui ka lahkukirjutatud kujul ja nimeosade järgi (Pajulill ja Paju Lill; Transservis ja Trans Servis; Nordline ja Nord Line);
  • otsige erineva kirjapildiga samakõlalisi sõnu (Fotoluks ja Photolux; Avenue ja Avenüü; Service ja Servis).).
  • kui küsitav nimi sisaldab kaubamärki, tuleks pöörduda Patendiameti kodulehele www.epa.ee, et jõuda selgusele, millises valdkonnas on kaubamärk kaitstud;
  • olge nime kontrollides tähelepanelik, tulemus sõltub kasutaja vilumusest ja kannatlikkusest.
  • arvestage, et seadustega on kehtestatud lisanõudeid, näiteks (äri)nimes õigusliku vormi ja tegevusala näitamise kohta.

Wasp Project OÜ omab laialdast kogemust firma nimede muutmisel. Kui soetate meilt riiulifirma ning muudate tehingu käigus nime, siis kontrollime kindlast nime enne muudatuse tegemist ning teavitame Teid võimalikest riskidest. Valmisfirmat ostes võib ühe plussina välja tuua, et firma nime muutmine, sh korduv muutmine, ei too endaga kaasa lisakulusid. Soovitud firma nime saate kontrollida SIIT.

© WASP Project 2024.