AS/MTÜ/OÜ loomine ilma osakapitali sissemakset tegemata

1. jaanuaril 2011. aastal jõustus äriseadustiku muudatus, mille kohaselt on võimalik osaühingut asutada ilma sissemakset tegemata. Selle muudatuse peamine eesmärk on soodustada majanduse arengut, elavdada väikeettevõtlust ja tõsta seeläbi ka inimeste tööhõivet.

Sissemakseta osaühing ei ole äriühingu uus vorm ega liik, tegemist on tavalise osaühinguga, millega tegutsemisel on teatavad erisused:

  1. Osakapitali sissemakseta saavad osaühingut luua üksnes füüsilised isikud.
  2. Asutamisel tuleb märkida millise tähtaja jooksul sissemakse tasutakse. Sissemakse tasumiseni vastutavad osanikud isikliku varaga sissemakse ulatuses. Kirjeldatud viisil ühingu asutamisel saab kapitali ülempiiriks olla 25 000€.
  3. Kuni osakapitali sissemakse tasumiseni ei ole võimalik osanikele teha väljamakseid (nt dividende), kuid on lubatud maksta töötasu töölepingu või juhatuse liikme tasu vastava lepingu alusel.

Kui võtta arvesse eelpoolkirjeldatud piiranguid, lisaks asjaolu, et märke “asutatud sissemakseta” Äriregistrist eemaldamiseks tuleb vormistada dokumente ning tasuda riigilõivu, siis ilmselt on lihtsam soetada valmisfirma, millel osakapital on juba sisse makstud. Kõigil Wasp Project poolt müügiks pakutavatel valmisfirmadel on osakapital eelnevalt sisse makstud.

Olgugi, et soovitame osakapitalita firma asutamise asemel otsustada pigem valmisfirma kasuks, pakume oma abi ka sissemakseta osaühingu loomisel. Selleks aitame ette valmistada asutamisdokumendid ning konsulteerime kliente seoses asutamisega.

© WASP Project 2024.